0216 684 00 03 EN

ALAN YÖNETİMİ

GENEL POLİTİKALARIMIZ

CALDIVA, Türkiye’de alan yönetimi alanında hizmet veren ilk ve tek tesis yönetim şirketidir. Ağırlıklı olarak işyeri ve ofislerde çalışma etkinliklerini ve yararlanılan alanlarla verimlilik ilişkilerini belirler. Böylece kurumlar, faaliyetlerini yürütmek için kullandıkları alanlardan en verimli şekilde yararlanma imkanı bulmaktadırSON KULLANICI
ERİŞİMİ

ACİL EYLEM
PLANLARI

SMS
SERVİSİ

E-POSTA
SERVİSİ

DUYURU
PANELİ

CALDESK
MERKEZ