0216 684 00 03 EN

K.V.K.K.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.TARAFLAR

CALDIVA TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


2.KAPSAM

İşbu Bilgilendirme müşterilerimizi, müşterilerimizin ziyaretçilerini, ziyaretçilerimizi, müşteri adaylarımızı, web sitesi ziyaretçilerimizi, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı ve çalışan adaylarını ve kişisel verileri işlenen diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.


3. GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını belirlemek amacıyla kabul edilmiştir.


4. VERİ SORUMLUSU

CALDIVA TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak kullanacağız.


5. VERİLERİNİZ NE AMAÇLA İŞLENECEK?

Şirketimiz entegre tesis yönetimi, temizlik hizmetleri, teknik bakım ve onarım hizmetleri gibi hizmetler, kiralama yönetimi, apartman ve site yönetimi ve çağrı merkezi hizmetlerini (Hizmetler) ifa etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından, müşterilerinden ve müşteri adaylarından, müşteri ziyaretçilerinden ve müşterilerinden, iş ortaklarından, tedarikçilerinden, Şirketimiz çalışanlarından, çalışan adaylarından ve ilgili diğer gerçek kişilerden aşağıda belirtilen kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Hizmet şartlarını kabul ediyorum