0216 684 00 03 EN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GENEL POLİTİKALARIMIZ

Sürdürülebilirlik anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekillenir. Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

Hizmet verdiği sektör itibariyle iş dünyasının toplumsal yanı en güçlü üyelerinden biri olarak, her yıl sosyal sorumluluk bilinci dahilinde çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek veriyor, yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve onların ailelerine, hizmet sunduğumuz yapıların son kullanıcılarına ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

CALDIVA olarak faaliyet alanımızda mavi yaka çalışanları topluma kazandırmak, daha nitelikli elemanlara dönüştürmek, meslek edindirmek yönünde olumlu çıktıları ile nitelikli istihdama katkı sağlamaktayız.