0216 684 00 03 EN

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

GENEL POLİTİKALARIMIZ

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

CALDIVA olarak, ısıtma, aydınlatma ve benzeri alt yapılara ait ekipman ve sistemleri işletirken enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızından kısıtlama yapmadan müşterilerimizin bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamaktayız.

Enerji giderlerimizi ve sarfiyatımızı düşürmek, müşterilerimizin ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli kullanma konusunda hassasiyetle çalışmaktayız.