0216 684 00 03 EN

VARLIK YÖNETİMİ

GENEL POLİTİKALARIMIZ

Tesis yönetim hizmetlerinin sağlandığı tüm yapılar, hizmet sağlanan araçları ve fonksiyonel alt yapı sistemleri ile donatılmış varlıklara sahiptir. Tüm bu varlıkların, yapıların bir parçası olarak mevcut koşulları ile değerlerinin tespiti CALDIVA tarafından yapılır. Bu değerlerin hangi strateji ile taşınması gerektiğini belirler ve raporlar. Taktik ve teknik seviyede varlık yönetim planlarını oluşturur. Böylece, yapıların varlık değerlerini en etkin şekilde kullanarak, değer kaybı yaşamalarına engel olur.SON KULLANICI
ERİŞİMİ

ACİL EYLEM
PLANLARI

SMS
SERVİSİ

E-POSTA
SERVİSİ

DUYURU
PANELİ

CALDESK
MERKEZ